Tips 1

Scoutlegender Legender är en central del av scoutingen. Två av de viktigaste historierna är berättelsen om B-P och legenden om S:t Göran och draken. B-P beundrade de forna riddarna. Ridderligheten krävde att unga uppfostrades att ta emot svårigheter och även tråkiga uppgifter på ett gladlynt sätt och att göra gott för varandra. B-P ansåg att riddarna var äkta scouter, eftersom de hellre dog är levde ett liv i vanära. Därför grundade scoutlagen på riddarnas lag. Riddarnas och scouternas skyddshelgon är S:t Göran. S:t Göran är scouternas förebild för att han hjälpte sina närstående och bekämpade det onda. Såsom sin förebild så borde också varje scout göra en god gärning varje dag. Andra scouthistorier hittas i B-P:s bok Scouting for boys och Reijo Takamaas bok Kärppävartion tarinoita. Bekanta er också med kårens egna historier och legender. FiSSc historier kan hittas i historiken ”Över daggstänkta berg”.