Tips 1

Scoutidealen kan vara okända för unga och nya scouter så diskutera den även senare under året eller ta upp den under en tapto.