Tips 1

Diskutera svag is tillsammans. Berätta om platser där isen är svag. Gå igenom olika istyper och isens hållbarhet. Be patrulledarna att öva sig tillsammans med sina patruller på att känna igen svag is. Ni kan också öva er på räddning ur farosituationer.