Tips 1

En skråma eller ett ytligt sår uppstår då man skrapar sig eller faller omkull. Huden kan gå sönder på ett stort område och där kapillärerna går sönder sipprar det ut blod och vävnadsvätska. Såret rengörs och man lägger förband på. Om såret är stort eller det har kommit smuts i det kan det vara bra att visa upp det för en läkare p.g.a. risken för stelkramp. Vaccinationen för stelkramp är i kraft för barn i äventyrsscoutåldern, men med få undantag.Skärsår uppstår t.ex. då man skär sig på en kniv. Sårets kanter är släta och rena men såret kan gå djupt. Skärsåret rengörs, man klämmer ihop sårets kanter och lägger på ett förband. Om såret finns i ansiktet eller är mer än en centimeter brett kan det behöva sys och bör uppvisas för en läkare. Kross-, bit- eller skottsårs kanter är ofta ojämna och söndriga. Såret kan se litet ut och blöder kanske inte så mycket, men såret kan ändå vara djupt. Såret täcks med ett rent förband och patienten förs till sjukhuset. Ett sticksår är litet till ytan, men ofta djupt. Såret kan uppstå t.ex. av en spik. Såret rengörs noggrant och ett förband läggs på. Om en del av föremålet blir kvar inuti såret eller om såret blöder kraftigt måste man visa upp det för en läkare. Om sticksåret finns i magtrakten, bröstet eller ryggen kan de inre organen vara skadade och patienten måste alltid föras till läkarvård. Skärsår Små och stora knivsår: Hjälp patienten att sitta ner. Tryck på såret och lyft upp den skadade kroppsdelen om såret blöder kraftigt och finns på en arm eller ett ben. Tvätta dina händer. Rengör såret med vatten och/eller sårrengöringsmedel. Det är viktigt att få bort allt smuts så att såret inte infekteras. Tryck ihop sårets kanter med en kompress eller liknande tills blodflödet avtar. På små sår räcker det med plåster, på mellanstora sår sårtejp och plåster. På stora sår behövs det förutom sårtejp ordentliga fingerförband av kompresser och elastiskt förband. Djupa sår behöver läkarvård. Om ett finger inte fungerar normalt eller om du kan se ben eller senor ska man åka direkt till läkare. Skavsår Blåsor och skavsår är vanliga på speciellt vandringar och hajker, då man går mycket. Den bästa vården är förebyggande vård. På långa vandringssträckor borde man ha bra, och redan ingångna skor. Det lönar sig inte att gå långa sträckor med nya skor. Fötterna ska hållas rena och torra. När man tar hand om skavsår är det viktigt att minnas att de bör skötas direkt. Behandlingen bör påbörjas direkt då man känner de första symptomen på skavsår, innan en blåsa uppstår. I detta skede klarar man sig ofta genom att skydda huden t.ex. med ett skavsårsplåster eller med konstgjord hud. Om en blåsa uppkommer bör man skydda den från att spricka, man ska inte heller sticka hål på den. Om en sko skaver på blåsan och man ännu ska fortsätta sin färd är det bra att lägga konstgjord hud direkt på blåsan. Om skavsårsplåstret inte hålls på plats när man går, kan man lägga ett lager sporttejp på. Man ska alltid undvika att sticka hål på blåsorna om det är möjligt. En söndrad blåsa blir lätt infekterad i utfärdssammanhang. Om blåsan finns på fotsulan eller om den utsätts för ständigt tryck t.ex. då man går, och skavsårsplåster inte hjälper, kan man sticka hål på blåsan innan man täcker över den. Hålet görs genom frisk hud med en nål som är rengjord med t.ex. sårrengöring. Den söndrade blåsan måste rengöras noggrant med sårrengöring innan man lägger på ett skavsårsplåster. På en vandring är det bra att ta hand om sina skavsår både morgon och kväll. Till skötseln hör det till att tvätta såren med antingen rent vatten eller sårrengöring. På vandring bör man tvätta sina fötter dagligen och torka dem väl. Rätt storlek och rätt sorts skor är också förebyggande mot blåsor och skavsår. Om det ändå uppstår blåsor brukar ett dygns vila reda upp saken ganska bra. Om blåsorna blir infekterade bör man visa upp dem åt en läkare.