Tips 1

Bekanta er med lägerbålets uppbyggnad. Bestäm om lägerbålet ska ha ett speciellt tema och dela ut ansvarsuppgifter. Nöj er inte med färdiga programnummer utan försök planera egna mer speciella spektakel (egna rop, nya ord till gamla sånger, ett musikuppträdande, egna sketcher med mera). Patrullen planerar programstommen tillsammans. Varje patrullmedlem får sedan ett eget ansvarsuppdrag. Scouten förverkligar alltså själv sin egen uppgift men kan använda sig av assistenter. Var och en bär ansvar för att den egna uppgiften blir gjord.