Tips 1

Hjälp till och ge anvisningar om hur man lägger upp skyddet. Sätt upp skydden under dagen då äventyrsscouterna ännu har mycket energi och det är ljust. Förbered uppsättningen så att alla har något att göra och ingen behöver stå och se på. Motivera scouterna med att nästa gång får de göra allt själva.