Tips 1

Öva er på att lägga ihop stormköket och att packa det. Klocka den snabbaste tiden.
. Trangiarally. När patrullerna har övat sig på att använda stormköket, kan ni ha en patrulltävling. En ur varje patrull ska sätta ihop stormköket med ögonen förbundna med hjälp av de anvisningar resten av patrullen ger. Den patrull som först satt ihop stormköket rätt vinner.
. Ni kan också bekanta er med gas- eller bensinstormkök om de finns till förfogande. Gå noga igenom säkerhetsföreskrifterna.