Tips 1

Dubbelt halvslag används för att fästa ett rep i t.ex. en påle, ett hjul, ett räck. Knopen slås genom att man virar två ringar i samma riktning. Den vänstra ringen viras medsols och den högra motsols. Knopen måste spännas bra för att den inte ska gå upp. Dubbelt halvslag om egen part är bra att använda om man vill binda repet runt t.ex. ett träd eller en sten. Knopen är lätt att slå och öppna, trots att repet är spänt.