Tips 1

Sjömansknopen är en bra knop då man vill sammanfoga två lika tjocka rep av samma material. Scouthalsduken binds ofta med en sjömansknop. Det går också att knyta scouthalsduken med en vänskapsknop. Sjömansknopen används också på sjön då man revar seglen. Därför kallas den också revknop. Sjömansknopen måste göras omsorgsfullt, den är pålitlig då den är rätt gjord, men den blir ofta till en kärring- eller tjuvknop då den är fel gjord.