Tips 1

På kontrollerna kan det finnas olika igenkänningsuppgifter (fåglar, karttecken, stjärntecken).