Tips 1

Bekanta er med lägerbålets uppbyggnad. Bestäm om lägerbålet ska ha ett speciellt tema och dela ut uppgifter. Kom ihåg att huvudsaken i uppgiften är att genomföra lägerbålet och inte att planera det. Programmet kan väljas tillsammans med hela patrullen medan ansvarspersonerna i par kan planera och leda en given del av programmet.