Tips 1

Kombinera gärna denna aktivitet med aktiviteten Patrullens regler. I alla övningarna är det viktigt att komma ihåg att den givna feedbacken ska vara konstruktiv och positiv och att alla patrullmedlemmarna ska få känna sig delaktiga och viktiga för patrullens verksamhet och existens. Dela gärna ut ansvarsuppgifter under etappen till patrullmedlemmarna. Dessa uppgifter ska motsvara scoutens starka sidor. Ansvarsuppgifterna kan vara att uppdatera hemsidorna, att fungera som patrullens kassör, att ha ansvar för mellanmål eller att ansvara för loggbokens illustrationer.