Undersökande inställning

Ta en undersökande inställning till utförandet av det
här steget. Låt vargungarna först själva fundera på några frågor som
de är intresserade av att ta reda på. Väck till liv egna funderingar och
sök sedan svar genom att undersöka, läsa om och iaktta. Då svaret har
klarnat, dokumentera saken i era naturalbum.