Mål

Aktivitetens mål är att vargungen verkligen kan och
för en stund får ha kontroll över båten. Första årets vargungar har
redan upplevt så kallat turiststyrande, nu är tid att sätta igång på
allvar.