Tidpunkt

Det passar bra att utföra aktiviteten under det andra
eller tredje året.