Tafatt

Tafatt med räddningsvästar: Alla klär sig i räddningsvästar. Om den som är fasttagare får fast någon ska den fasttagna öppna västens snabblås och stå stilla tills någon kommer till undsättning. Räddningen sker genom att någon kommer och klickar fast snabblåsen igen. När alla lås är stängda är den fasttagna fri att fortsätta leka.