Fyren

Fyren. Leken leks då det blivit mörkt. En person är fyren och står på en
central plats och lyser på terrängen med en ficklampa. Fyren flyttar
ljuset långsamt i terrängen. Övriga deltagare startar från ett visst
avstånd från fyren och försöker ta sig fram till fyren och röra vid den.
Om någon av deltagarna träffas av ficklampans ljus och fyren känner
igen den personen (säger ”personens namn” syns), måste den personen
börja om från början från startstället. Den som först lyckas ta sig till
fyren, får vara fyr nästa gång och leken börjar från början.