Att väva ett nät

Att väva ett nät: De som leker sitter i par på golvet. Varje par har ett
rep som bägge i paret håller i. Lekledaren börjar väva ett nät. Hen
säger till exempel: ”Johan flyttar sig så att han sitter mellan Björn
och Marie.” Den namngivna flyttar till den önskade platsen, medan
den andra i paret blir kvar på sin plats. Så här fortsätter man tills
varje deltagare sitter på en ny plats. Även repen är nu kors och tvärs
– nätet är färdigt. Man börjar reda upp nätet. Lekledaren säger någon
deltagares namn. Den namngivna personen börjar ta sig tillbaka till
sitt par genom att följa repets färdväg: över, under, runt osv. Man får
inte släppa repet. Sakta men säkert får man nätet utrett.