Tips 1

Lära ut ljud: Deltagarna sitter i en ring. Patrulledaren börjar med att göra ett ljud. Han upprepar det några gånger tills personen bredvid härmar det. Den som börjar och den som fortsätter gör ljudet så länge att den senare säkert lärt sig det. Därefter upprepar den som lärt sig ljudet det några gånger och byter sedan till ett eget ljud som han lär ut åt nästa person.