Tips 1

Diskutera sedan: Kom ni ihåg meningarna? Var det lättare andra gången?
Varför? Vad gjorde ni för att göra det lättare att lyssna? Hjälpte
miner, gester eller ord mest? Vad hindrade lyssnandet? Behandla sedan
hindrande och främjande av lyssnande. Okoncentration, att tänka snabbare än den andra talar, fördomar i förhållande till ämnet, vokabulären eller talare med mera hindrar lyssnande. Koncentration, att man hänger sig åt lyssnandet, planering av lyssnandet, det vill säga att rikta sig in på vad som sägs, att ta talaren i beaktande, det vill säga att uppmärksamma hur han talar underlättar lyssnandet.