Tips 1

Övningen passar bra för en patrull, där patrullmedlemmarna inte känner varandra. Diskutera övningen efteråt. Hur ofta gissade spejarscouterna rätt eller
fel? Hur drog de sina slutsatser? Vilka yttre tips ledde till
slutsatserna? Ledde tipsen dem rätt eller fel? De här frågorna kan
kopplas ihop med hur vi drar slutsatser om människor när vi först möter
dem. Om vi drar slutsatser enligt utseende, kön eller ras, hur avlägsna
är då fördomarna? Hur föds fördomar? Hurdana fördomar har personer av
olika ålder? Har jag själv fördomar? Berätta för ditt par om någon
situation då fördomarna påverkade situationen, berätta vad som hände.
Diskutera era erfarenheter och tankar. Finns det gemensamma faktorer?