Tips 1

Om jag var ett skolämne, skulle jag vara…. Om jag var en skolmaträtt, skulle jag vara…. Om jag var en plats i vår skola, skulle jag vara…. Om jag var ett musikstycke eller en sång, skulle jag vara…. Om jag var ett idrottsredskap, skulle jag vara…. Om jag var en möbel, skulle jag vara…. Om jag var en bok, skulle jag vara…. Om jag var ett klädesplagg, skulle jag vara. Om Pelle var ett skolämne, skulle Pelle vara… och så vidare.