Tips 1

Det här är en lång paus som passar på en utfärd eller en träff för hela åldersgruppen. I en liten patrull kan man göra övningen i en grupp så att den som gissat rätt får rita till följande. Var beredd på att de som anser sig vara dåliga på att rita kan tycka att leken är svår. Säg därför genast att det inte är fråga om några konstverk och försök få alla att rita. Den här leken för troligen fram de allra ytligaste och mest karikerade bilderna vi har av andra människor, inklusive utlänningar och minoriteter. Leken är kreativ och rolig men borde inte få stanna vid teckningarna utan spejarscouterna borde också fundera på faran med att förenkla verkligheten och på varifrån våra uppfattningar kommer. Alla behöver förenkla verkligheten för att kunna förhålla sig till sin omgivning och andra människor. Därför borde man undvika att bedöma de förenklade modeller som andra har. Utvärderingen och diskussionen borde riktas in på att göra alla medvetna om behovet av att förenkla och att de uppfattningar vi har och våra förväntningar inte alltid stämmer överens med verkligheten. Att vara medveten om förenklandet och de faror som uppstår om man litar på de förenklade uppfattningarna är det bästa sättet att förhindra fördomar som leder till förtryck. Reglerna och begreppen ska anpassas till gruppen. Listan nedan är bara ett förslag som kan bearbetas. Till exempel kan det vara bra att förbjuda att man ritar flaggor eller pengar för att beskriva nationaliteter det skulle vara för enkelt. För att förhindra att man gissar utgående från tidigare svar är det viktigt att variera minoriteter med andra ord som har att göra med uppfattningar eller människor som inte har något med huvudpoängen att göra. Om du till exempel vill ha beskrivningar på en ungrare, rumän och fransman är det bra att börja med ungrare, sedan ta rasism och minoritet och först sedan rumän och vän före fransman. Det här ökar variationen och gör leken roligare. Ordförslag: rasism, annorlunda, utbildning, förtryck, antisemitism, flykting, motstridighet, europeisk, finländsk, fattigdom, muslim, homosexuell, jämlikhet, HIV-positiv, zigenare, japansk, rysk, afrikansk, mänskliga rättigheter, media, turist, utländsk, solidaritet, blind, kärlek, arab, moldovier Efter övningen diskuterar grupperna om leken var svår, och i så fall varför den var det. Sedan får spejarscouterna jämföra teckningarna. Motsvarar bilderna verkligheten? Varför har orden ritats just så? Varifrån kommer våra uppfattningar? Är beskrivningarna positiva eller negativa? Vilken betydelse har de uppfattningar vi har av vissa grupper för betydelse för hur vi förhåller oss till de människorna?Det är intressant att märka att vi vanligtvis inte har förenklade uppfattningar om människor som vi har litet kontakt med. Fundera på din egen bild av en person från Slovenien, Moldavien, San Marino eller Bhutan. Ta därför med åtminstone en nationalitet som finns representerad i Finland och en som patrullen inte har direkt kontakt med. Be spejarscouterna fundera på skillnaderna mellan de olika förenklade uppfattningarna och fundera på orsakerna till dem. Ibland kan förhandsuppfattningen vara bara ”att de säkert är trevliga människor”. En annan synvinkel som ska behandlas i diskussionen är varifrån de förenklade uppfattningarna kommer. Mediernas, skolans, familjens, andra liknande gruppers roll kan analyseras. Efter övningen diskuterar grupperna om leken var svår, och i så fall