Tips 1

Limma ett klistermärke på alla deltagares pannor så att de inte ser vilken färgs klistermärke de får.. Be deltagarna bilda grupper tillsammans med dem som har samma färg.. Under leken får man inte tala utan man måste klara sig med nonverbal kommunikation.. Använd på samma sätt märken med olika färg, men ge inte ett annorlunda märke åt någon. Alla får till slut en grupp.. Gör förberedelserna som för variant 1. Be deltagarna dela in sig i grupper så att det finns bara en med en viss färg i varje grupp.. Använd pussel gjorda av bilder som väcker diskussion. Du kan limma bilderna på kort innan du klipper dem.