Tips 1

Utrymmet som ledaren ger deltagarna är viktigt. Under den stilla stunden kan man uppmuntra deltagarna att göra eller uppleva något. Man kan också göra något konkret. Då man håller en stilla stund har alla rätt att hålla fast vid sin egen övertygelse. En stilla stund är en lugn stund bland stressen då man annars har bråttom. Stället, konstruktionerna och de egenhändigt planerade programpunkterna är viktiga. Man kan till exempel delta i byggandet av lägerkyrkan, gå en ljusstig eller hålla en stilla stund på ett ställe högt upp. När man lugnar ner sig och blir tyst är det bra att visualisera orden med föremål.