Tips 1

Tilläggsinformation för brevet: Skriv ett brev där du berättar om dina tankar och önskningar, hurdant vill du att ditt liv ska vara om ett år skolanditt personliga liv, ditt hem, dina hobbyer, dina kompisardina målsättningar och de små stegen mot demhur du vet att dina önskningar blivit uppfylldaen aforism eller ett motto som kan hjälpa dig att nå dina drömmarOm du vill kan du illustrera brevet med teckningar eller tidningsbilder. Sätt brevet i ett kuvert, slut det och skriv ditt namn på kuvertet och datumet ett år framåt. Lägg brevet på ett bra ställe, för om ett år får du värdefull post.