Tips 1

Med hjälp av övningen märker man hur laget kan vinna genom samarbete. Då skickar alla vidare bollen med enkla rörelser så att lagkamraten får i bollen utan att stiga upp. Efter uppgiften kan ni tillsammans fundera på andra övningar eller lekar som rörelsehämmade eller annars handikappade kan delta i.