Tips 1

Om det behövs, ta med fler roller i dramat, till exempel Lisas föräldrar eller en annan flicka som också är kär i Emil. Reservera tillräckligt med tid för att diskutera dramat efteråt.