Tips 1

Patrullmedlemmarna får i uppgift att söka sig en egen plats i närheten där de sätter sig ner och förundrar sig över naturen. Patrullen kommer överens om två tider inom vilka patrullmedlemmarna samlas. Ingen får komma till samlingsplatsen tidigare än den första tidpunkten och inte senare än den andra tidpunkten. En visselpipssignal kan vara tecken för att alla ska komma tillbaka. Efteråt är det bra att diskutera om hur det kändes att vara ensam.