Tips 1

Påståenden: I vår kår/skola mobbas ingen. I vår kår/skola tolereras annorlundaskap. I en grupp kan man göra sig skyldig till mobbning fastän man inte skulle vilja det. Man kan mobba utan att märka det. Den som mobbas orsakar ofta det själv. Mobbarna har själv problem. Flickor mobbar mindre än pojkar. Det är värre att lämna någon utanför än att kalla honom fula saker. Det är lätt att ta itu med mobbning. Det behövs alltid en vuxen för att reda ut mobbningen. De skyldiga måste bestraffas. Föräldrarna ska få veta om deras barn mobbar eller mobbas.