Tips 1

Sociala rädslor (till exempel prestationer, uppträdande) Rädsla för naturen (till exempel åskan, mörker, djur)Fysiska rädslor (till exempel höga höjder, döden, föräldrarnas skilsmässa)Mobbning, våld, rädslor