Tips 1

Tält – torkning, rengöring, koll av repens skick och ordentlig packning. Stormkök – rengöring. Kniv – vässning. Såg – rengöring och oljning, vid behov uträtning av tänder. Yxa – rengöring, oljning och vässning. Rep – rengöring från större skräp, kojlande av repet