Tips 1

Försök till exempel vid lägerbålet tillsammans samla ihop legenden om St Göran av små bitar. Alla deltagare får eller letar rätt på en egen del av berättelsen. Försök sedan ställa er i en ring så att var och en i tur och ordning läser vad som står på hans bit. På det sättet skapas en fullständig, meningsfull berättelse.