Tips 1

Patrullen kan till exempel delta i ett kårtalko, göra gårdsarbete runt kårlokalen, bidra till kårens torgförsäljning eller utföra någon annan uppgift som möter kårens behov. Efter servicejippot diskuterar patrullen utförandet och den då rådande atmosfären. Hurudan feedback fick patrullen? Hur kändes uppgiften för de enskilda patrullmedlemmarna?