Tips 1

På servicehemmet kan man läsa för åldringarna, tala, promenera och steka plättar med dem, sjunga för dem eller utföra vad som helst för andra tjänster. Skötarna på hemmet har med stor sannolikhet idéer på hur patrullen kan vara till glädje.