Tips 1

Kårchefen, eller tidigare kårchefer, vet antagligen mest om scoutverksamheten på hemorten. Kåren har kanske även en egen historik. Det lokala biblioteket upprätthåller möjlitvis ett arkiv över lokaltidningarna, i vilket man kan hitta artiklar och bilder om lokal scouting samt gamla möteskallelser.