Tips 1

Aktiviteten kan genomföras till exempel som en spårning ute i naturen, under vilken de olika historiska situationerna utforskas med hjälp av skådespel eller lekar.