Tips 1

Planera kvällens program under det föregående patrullmötet och dela ut förberedande uppgifter. Spejarscouterna kan till exempel få som uppgift att förbereda en frågesport, att presentera ett speciellt ämne inför den övriga patrullen, att leta fram en för kulturen typisk lek, att laga till temat passande mat eller, ifall maten tillreds gemensamt, att leta upp recept och sköta matvaruinköpen i butiken, att låna ut musik på biblioteket, att leta reda på bilder, att lära ut en sång eller dans. Ni kan även bekanta er med exempelvis samisk, sverigefinländsk, romsk eller finskjudisk kultur.