Tips 1

Den inbjudna gästen kan vara utbytesstuderande, inflyttad i Finland från ett annat land eller en finländare som bott utomlands en längre tid. Be gästen berätta om sin egen kultur. Förbered er inför intervjun genom att komma på lämpliga frågor och diskussionsämnen. Ni kan även bekanta er med exempelvis samisk, sverigefinländsk, romsk eller finskjudisk kultur. Exempel på frågor: Hurudana fester, med tillhörande traditioner, firas inom den presenterade kulturen? Hurudan är matkulturen? Hurudana sätt och traditioner hör till vid måltiderna, vilka typiska råvaror används? Är någon råvara förbjuden, och i så fall varför? Hurudan ställning har barn och unga inom kulturen? Än kvinnor? Vad inom den finländska kulturen finner gästen konstigt? Vad för inslag från sin egen kultur skulle han/hon vilja införa i den finländska kulturen?