Tips 1

Kombinera gärna denna aktivitet med aktiviteten Patrullens regler. När scouterna redan känner varandra kan patrullen bekanta sig med varandra på ett nytt sätt. Till exempel kan scouterna berätta sådana saker om sig själv som de tror att de andra inte ännu vet. Alternativt kan en scout presentera en annan för resten av gruppen. Från namnlekarna kan man gärna gå över till mer krävande samarbetsövningar, där patrullen måste klara sig ur svåra situationer tillsammans. Olika tillitslekar är också bra för att bygga upp gruppandan. Tillitslekar är till exempel att falla i en annans famn från stående, att komma över ett hus eller ett skjul tillsammans i grupp eller att komma igenom en repbana. Lekar i vilka en patrullmedlem har ansvar över hela gruppen fungerar också bra som tillitslekar, till exempel leken snöstorm där patrullen ställer sig på ett led med ögonen förbundna. En i patrullen leder de andra tryggt framåt utan att använda ord. Tips på olika lekar hittar du i materialet om pauserna eller i kapitlet 1.5.5. Lekar.