Tips 1

Rollerna delas ut på lappar som fästs i pannan på varje deltagare så att
de inte själva kan se vad det står på deras egna lappar. Rollexempel är
bland annat vacker, elak, hörselskadad, sjuk, intelligent,
självbelåten. När lapparna delats ut börjar man behandla de andra enligt
de roller som deras lappar beskriver. När den avtalade uppgiften är
avklarad, diskuterar man upplevelsen. Hur kändes det, då alla skrek åt
mig? Alternativt kan lapparna ha mera detaljerade beskrivningar så som
”var av samma åsikt som jag” eller ”ignorera mig”. Då situationen är
över går patrullen tillsammans igenom alla lappar och diskuterar
övningen. Hurudana känslor väckte den behandling man fick?