Tips 1

Gå igenom hurudana personer det finns i kåren samt vilka andra personer från grannkårerna eller det övriga förbundet som patrullen råkar känna till. Häng upp lappar med dessa personers namn. Patrulledaren skriver därefter ut olika situationer, och spejarscouterna ställer sig vid den personens namn som de då skulle vända sig till. Exempelsituationer är bland annat ”det sker mobbning på kårlokalens gård”, ”Jag vill delta i en Spejardag” samt ”Jag äger ingen vintersovsäck”. Om den aktuella personen råkar vara på plats kan man istället för lappen ställa sig vid personen i fråga. Alternativt kan leken lekas på ett Twister-bräde, där varje färg symboliserar en viss person.