Tips 1

Hissningsordning, flaggordning, flaggsången. Inrikesministeriets webbsida innehåller mera information (http://www.intermin.fi/svenska/flagga)