Tips 1

Spejarscoutens uppgift är att enligt färdiga instruktioner till exempel förverkliga ett program med återvinning som tema i äventyrsscoutgruppen. Spejarscouten behöver inte planera programmet. Uppgiften kan vara att leda en lek, en tävling eller en pysseluppgift. Ni kan hålla ett möte med återvinning som tema för äventyrsscouterna där varje spejarscout leder en egen del av mötet, eller ordna en naturstig under en utfärd för äventyrsscouterna. Exempel på program med återvinning som tema: