Tips 1

Spejarscoutparens uppgift är att enligt färdiga instruktioner till exempel förverkliga ett program med återvinning som tema i äventyrsscoutgruppen. Spejarscouterna behöver inte planera programmet. Uppgiften kan exempelvis vara att leda en lek, en tävling eller en pysseluppgift. Ni kan hålla ett möte med återvinning som tema för äventyrsscouterna där varje par leder en egen del av mötet eller ordna en naturstig för äventyrsscouterna under en utfärd. Exempel på program med återvinning som tema: