Tips 1

Du kan gå igenom följande frågor med patrullen: Vilket sätt att röra sig förbrukar mest energi? Vilket minst? När är koldioxidutsläppen som minst och när som störst? Vilka fordon är bäst ur miljöns synvinkel om det är så lång väg att man inte kan ta sig dit med egen kraft? Kunde du själv ta dig till dina hobbyer på ett sätt som skulle producera mindre koldioxid? Vad skulle det kräva av dig? Är du beredd att göra det? Fundera hur ni kunde ordna gemensamma transporter till hobbyerna på ett smidigt sätt.