Tips 1

– repeterar karttecken genom en lek – repeterar hur man ställer kartan enligt kompass – orienterar under ledarens ledning och repeterar följande: repeterar kartskalor, bekantar sig med den magnetiska deklinationen.