Tips 1

Ni kan tillsammans med patrullen söka idéer om hurdana ansvarsuppgifter det behövs på vandringen och sedan dela upp dem bland paren. Lämpliga ansvarsuppgifter är till exempel att söka utrustning från förrådet, att kolla upp tidtabeller, arrangerande av ett instruktionspass, lära ut en ny färdighet, skaffa resebiljetter, sköta om kartorna, gå till butiken, sköta om lov av markägaren, meddela kårchefen om utfärden.