Tips 1

Det kan vara bra att på förhand komma överens om hur den gemensamma utrustningen fördelas, hur ofta man tar pauser och vem som bestämmer takten. Utrustningen ska gärna fördelas så att ingen behöver bära en alltför stor börda, och takten bör vara sådan att också de långsammare hinner med.