Tips 1

Detta är en utfärdsuppgift, men kan också göras på kårlokalens gård i samband med ett möte.